Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Navodila za navajanje virov na Fakulteti za šport

datum: 19.10.2012

kategorija: obvestila za študente

Posodobljena navodila za navajanje virov - APA verzija 6

Posodobili smo Navodila za navajanje virov na Fakulteti za šport (APA verzija 6), ki vsebujejo najnovejša pravila o navajanju virov in pripravi slikovnih in tabelaričnih vsebin.

Vsi študenti morate pri pripravi pisnih izdelkov upoštevati najnovejša navodila, ki jih lahko dobite na intranetu v zavihku APA standard.

 

Naslovnica_APA_6.JPG