Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vračilo denarja za odjavljene izpite

datum: 09.10.2012

kategorija: obvestila za študente

iz štud. leta 2011/12

Obvestilo za vse študente, ki ste v štud. letu 2011/12 plačali izpit (osebe brez statusa, komisijski izpit) in se naknadno odjavili ter niste prenesli prijave na drug izpit.

V takem primeru lahko uveljavljate vračilo denarja za odjavljen izpit, in sicer do 30. 11. 2012 (kasneje to ne bo več mogoče).

V Študentski referat prinesite originalno potrdilo o plačilu, na katerem je razviden naziv in datum izpita, od katerega ste se odjavili. Posredovati nam morate tudi št. tekočega računa, kamor se vam vrne denar in ime banke, pri kateri imate odprt račun.

 

 

Lep pozdrav!

Študentski referat