Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izvleček iz zapisnika izredne seje Senata FŠ

datum: 03.10.2012

kategorija: obvestila za študente

Obravnava pritožb

Izvleček iz zapisnika senata, ki je obravnaval pritožbe na sklepe KŠZ (2. 10. 2012)

Vpis študentov z odobrenimi pritožbami bo v petek, 5. 10. 2012.

Natančnejše informacije sledijo.

 

Lep pozdrav,

Študentski referat