Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VPIS PO SENATU

datum: 04.10.2012

kategorija: obvestila za študente

za študente z opravljenimi pogoji (za V2) ali odobrenimi pritožbami

V petek, 5. 10. 2012, med uradnimi urami (med 10h in 12h) bo vpis za:

- študente, katerim pritožba je bila odobrena na Senatu (vpis v višji letnik, podaljšanje absolventa)

- študente z zavrnjenimi pritožbami za vpis v višji letnik, a s pogoji za ponavljanje letnika

 

 

Študentje z odobrenimi pritožbami na Senatu imate že aktivirane vpisne liste za štud. leto 2012/13. Po navodilih jih izpolnite do konca, potrdite in natisnite.

Navodila za vpis študentov na bolonjskih programih

Priloga 1: Izjava o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Za podrobnejše informacije glede prostih izbirnih predmetov, možnosti usmerjanja, ...  glejte obvestilo z dne 13. 9. 2012

 

Navodila za podaljšanje absolventskega staža - glej obvestilo z dne 4. 9. 2012

 

Lep pozdrav!

Študentski referat