Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

UČINKI VZDRŽLJIVOSTNE VADBE Z UPORABO DVEH METOD Z NEPREKINJENIM NAPOROM

datum: 10.09.2012

kategorija: obvestila za študente

Vabimo vas na II. del raziskave z naslovom:

UČINKI VZDRŽLJIVOSTNE VADBE Z UPORABO DVEH METOD Z NEPREKINJENIM NAPOROM

V oktobru in novembru po potekal 2. del poskusa v Laboratoriju za biodinamiko. Zaintereserani se lahko prijavite neosredno v laboratoriju ali preko naslova, objavljnenega v delu VSEBINA.

Vabimo vas na II. del raziskave z naslovom:

UČINKI VZDRŽLJIVOSTNE VADBE Z UPORABO DVEH METOD Z NEPREKINJENIM NAPOROM

Vadba bo uporabljala 30 min kolesarjenje s tisto intenzivnostjo, ki jo bo posameznik zmogel na dan vadbe. Torej se bo dnevno prilagajala posameznikovim zmogljivostim. Vadba bo potekala v oktobru in novembru 2012.

Cilj naloge je ugotoviti morebitne različne učinke, če vadba poteka pri nižji intenzivnosti in dlje časa ali pa pri višji intenzivnosti in krajši čas. Vadba bo prilagojena posamezniku, njen cilj pa je povečati vadbeno intenzivnost v kar največji meri. Opazovati nameravamo učinke na presnovo ogljikovih hidratov in maščob, spremembe porabe kisika in tvorbe CO2, spremembe v acidobaznem in elektrolitskem statusu in oksigenacijo v mišici.

 V raziskavi potrebujemo 12-14 moških, starih 19-24 let, ki bodo vadili na ciklergometrih (kolesarjenje). Vadba in testiranja bodo potekala v Laboratoriju za biodinamiko in sicer po urniku, ki bo prilagojen vsakemu preiskovancu, glede na njegov razpoložljivi čas. Na razpolago so ciklergoemtri laboratorija in čas preko celega dne.

Za vključitev ni potrebna niti zaželjena kolesarska izkušenost ali celo redna kolesarska vadba. Sodelovanje v raziskavi bo priznano kot del obveze pri vajah.  

Prijavite se lahko na spodnji naslov ali neposredno v laboratoriju.

anton.usaj@fsp.uni-lj.si