Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik 61. seje KŠZ

datum: 05.09.2012

kategorija: obvestila za študente

3. 9. 2012 (sklepi o podaljšanju absolventskega staža)

Objavljamo zapisnik 61. seje KŠZ, 3. 9. 2012.

Navodila za vpis za podaljšanje absolventskega staža so že objavljena na intranetu. Vpis 6. in 7. 9. 2012.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat