Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo pred vpisom za vse TUJE ŠTUDENTE

datum: 13.09.2012

kategorija: obvestila za študente

Uredite si slovenski EMŠO!

Obvestilo za tuje študente

  • Tuji študenti, ki bivajo v Sloveniji, morajo sami pridobiti slovenski EMŠO. EMŠO pridobijo na Oddelku za tujce na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno začasno prebivališče. Prijavljeno začasno prebivališče je tudi pogoj za izdajo EMŠO.

 

  • Za tuje študente, ki ne bivajo v Sloveniji, članica zaprosi MNZ za določitev EMŠO. V tem primeru se študent oglasi v referatu, kjer pusti zahtevane podatke za določitev EMŠO.

Lep pozdrav!

Študentski referat