Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

OPOZORILO ŠTUDENTOM!

datum: 30.03.2012

kategorija: obvestila za študente

Opozarjamo študente Fakultete za šport, naj svoja kolesa postavljajo v stojala, ki so temu namenjena. Nikakor  ni dovoljeno koles puščati po zelenicah in jih naslanjati na fasade objektov Športnega društva Slovan in Fakultete za šport.

Prosimo, da upoštevate opozorilo.

 

Vodstvo FŠ