Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Bolonjci - ŠR 3. letnik

datum: 28.03.2012

kategorija: obvestila za študente

Konzultacije - predmet PUSPČ

Prosim, če se študenti najavite na sestanek - tematika 'opravljene obveznosti v okviru PUSPČ'. Sporočite, kateri termin vam odgovarja - vsakemu posebej, da bomo uskladili ocene in opravljene obveznosti pri predmetih, ki ste jih izbirali in za katere ni podatkov v e indeksu.