Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VAJE ŠPORTNA PREHRANA

datum: 12.03.2012

kategorija: obvestila za študente

Gradivo za vaje

Spoštovani,

V prilogi je datoteka z navodili za vajo 4.

Lep pozdrav, VH. (navodila)