Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA 1 Delni izpit

datum: 01.03.2013

kategorija: obvestila za študente

Delni izpit "Poznavanje pravil odbojkarske igre"

Delni izpit pri predmetu ODBOJKA 1 (Poznavanje pravil odbojkarske igre) bo

21.3.2013 ob 13.30 v RAČUNALNIŠKI PREDAVALNICI

Vsi, ki želite pristopiti k izpitu, se morate vpisati na prijavni list na oglasni deski poleg kabineta 52 (1. nadstopje).

                                                                                 dr. MARKO ZADRAŽNIK