Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo študentom 4. letnika, vpisanim izredno

datum: 07.02.2012

kategorija: obvestila za študente

glede plačila drugega obroka šolnine

Na seji Kolegija dekana, dne 20. 12. 2011, je bil sprejet:

SKLEP št. 7:


Študentom, ki so imeli odobren vpis v 4. letnik kot izredni študent, se šolnina zaračuna na naslednji način:

  • Za študente, ki so bili v štud. letu 2010/11 vpisani v 3. letnik, je višina šolnine 1.950,00 €.
  • Za ostale je višina šolnine po sprejetem ceniku in znaša 2.976,00 €.


Do 10. februarja 2012 morate poravnati 2. obrok šolnine, tj. razliko, glede na že plačan znesek, do sprejete šolnine (po prvi ali drugi alinei).

Podatki za plačilo:
TRR: 01100 – 6030708477, sklic 100-1101


Študentski referat