Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PRIJAVA NA KOMISIJSKE IZPITE IN IZPITE ZA OSEBE BREZ STATUSA

datum: 01.02.2012

kategorija: obvestila za študente

Prosimo, da ste dosledni in upoštevate vsa navodila!

Ponovno objavljamo izvleček navodil glede prijave na komisijske izpite in izpite za osebe brez statusa (celotna navodila so na povezavi).

 

Prijavite se lahko:

  • osebno v referatu, 10.00 – 12.00;
  • prek e-pošte na referat@fsp.uni-lj.si (in ne na osebne e-naslove delavk v referatu!);
  • po faksu, št.: 01/52 078 03;
  • z oddajo obrazca in dokazila o plačilu v nabiralnik pred referatom.

 

Kaj potrebujete za prijavo v vseh zgornjih primerih?
1. izpolnjen obrazec Prijava na izpit za osebe brez statusa (dostopen na spletni strani: študij - dokumenti);
2. potrdilo o plačilu, kjer mora biti v namenu naveden popolni naziv predmeta, na katerega izpit se prijavljate in datum izpita. Če plačuje tretja oseba, mora namen vsebovati tudi ime in priimek študenta, za katerega se plačuje izpit.

Priporočamo vam, da originalno potrdilo o plačilu izpita skrbno shranite, saj ga boste morda potrebovali pri prenosu plačila odjavljenega izpita na drugo prijavo.

 

Podatki za plačilo:
TRR: 01100-6030708477
Sklic: 00 100-1

Cenik je objavljen na spletni strani Fakultete za šport (bodite pozorni na cene delnih izpitov).

 

Uveljavljanje plačila odjavljenega izpita:

a. Če želite uveljaviti plačilo izpita, od katerega ste se pravočasno odjavili, pri prijavi na nov izpit, se morate za prijavo obvezno osebno oglasiti v referatu, z originalnim potrdilom o plačilu prvotnega izpita. Prenosi plačil so možni le znotraj tekočega študijskega leta.

b. Vračila plačil za odjavljene izpite so možna le po koncu jesenskega izpitnega obdobja, samo za izpite, odjavljene v tekočem študijskem letu. Tudi v tem primeru se morate oglasiti v referatu z originalnim potrdilom o plačilu odjavljenega izpita.

V obeh primerih (a-prenos plačila na drugo prijavo in b-vračilo plačila) je potrebno originalno dokazilo o plačilu, ki ga bomo upoštevali le v primeru, če vsebuje popolni naziv in datum izpita, ki ste ga plačali, in se nato od njega odjavili.

 

Rok za prijavo na izpit:

Na izpit se lahko prijavite najkasneje 2 dni pred datumom izpita, do 12. ure (če pošiljate prijavo in dokazila po e-pošti ali faksu, morajo prispeti prav tako do 12. ure, da bo prijava tisti dan izvršena). Prijavo preverite v e-Študentu v dnevu, ko ste oddali prijavo, do 14. ure. Če prijave ne prejmemo v referat do 12. ure, bo zavedena naslednji dan, če rok za prijavo na izpit takrat še ne bo potekel.

IZJEME: Če je izpit v ponedeljek ali torek, je zadnji dan za prijavo v petek, do 12h - velja tudi za fax, mail in nabiralnik (tudi, če je fax/mail poslan v soboto ali nedeljo, ga v referatu preberemo šele v ponedeljek, ko je rok za prijavo izpita, ki je v ponedeljek ali torek, že pretečen).

 

Veliko uspeha pri izpitih!

Študentski referat