Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PRIJAVE NA TEČAJ ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA U1 DESKANJA NA SNEGU; ROGLA: 8-13 JAN 2012

datum: 07.12.2011

kategorija: obvestila za študente

TEČAJ ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA DESKANJA NA SNEGU BO IZVEDEN NA OSNOVI ZADOSTNEGA ŠTEVILA PRIJAV (MIN 10 ŠTUDENTOV). Predvidena celotna cena 6-dnevnega tečaja na Rogli predvidoma znaša 390,00 EUR.
Prijave na tečaj so možne do 22. decembra 2012. Zadnje obvestilo o izvedbi oziroma možni odpovedi tečaja bo 5. januarja 2012.

Glede na dejstvo, da je kar nekaj študentov izrazilo željo po udeležbi na tečaju iz deskanja na snegu, smo pod določenimi pogoji pripravljeni organizirati tudi tečaj za učitelje deskanja na snegu. Ta bi bil izveden le v primeru zadostnega števila prijav (min 10), možnost izvedbe tečaja pa je v prvem terminu tečajev na Rogli. Predvideni stroški udeležbe na tečaju iz deskanja na snegu:
- bivanje skupaj s takso; 32,00 EUR/na dan oziroma za nočitev  = 160,00 €
- predvidena okvirna cena 6-dnevne smučarske karte (dnevna 5x17+vikend 1x25)  = 110,00 €
- stroški nadstandardnih storitev (delo z licenciranim članom SLO DEMO TEAM-a, snemanje, video analize, Državna izpitna komisija, drugo,…) = 120,00 €
   SKUPAJ:           390,00 €
Predvidena celotna cena 6-dnevnega tečaja na Rogli predvidoma znaša 390,00 EUR, natančen poračun stroškov pa bo realiziran po izvedbi tečaja!!!
Prijave na tečaj so možne do 22. decembra 2012 preko elektronske pošte blaz.lesnik@fsp.uni-lj.si.Prosim, da ob prijavi sporočite ali imate bivanje oz. karto in stopnjo usposobljenosti iz deskanja na snegu (če ste že U1 deskanja na snegu).

Zadnje obvestilo o izvedbi oziroma možni odpovedi tečaja bo 5. januarja 2012

dr. Blaž Lešnik