Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sestanek v zvezi s premostitvenim modulom za diplomante VSŠ, ki želijo na 2. stopnjo ŠV

datum: 07.12.2011

kategorija: obvestila za študente

v ponedeljek, 12. 12. 2011, ob 14h v C

Diplomante visokošolskega študija Športno treniranje in študente tega študijskega programa, ki boste diplomirali do konca študijskega leta 2011/12, v skladu s predhodnim obvestilom obveščamo, da bo SESTANEK O PREMOSTITVENEM MODULU IN NADALJEVANJU ŠTUDIJA NA MAGISTRSKEM PROGRAMU ŠPORTNA VZGOJA, v ponedeljek, 12. 12. 2011, ob 14. uri v predavalnici C Fakultete za šport.

Vabljeni!

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Branko Škof in

Študentski referat