Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava na izpit za študente brez statusa in prijava na komisijski izpit

datum: 15.11.2011

kategorija: obvestila za študente

Nova navodila (vsebujejo dopolnitve in spremembe)!

Prosimo študente, ki boste morali v letošnjem študijskem letu izpit(e) plačati, da si pozorno preberete in upoštevate naslednja navodila, ki vsebujejo nekatere spremembe in dopolnitve glede na dosedanja.

 

Študenti, ki v tekočem študijskem letu niste vpisani (pavzirate) in študenti, ki opravljate komisijski izpit (4., 5. in 6. opravljanje), morate izpit plačati po veljavnem ceniku UL za 2011/12:

Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa:  42,30 EUR

Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita:             128,30 EUR

 

Za plačevanje delnih izpitov pa velja naslednji cenik FŠ za 2011/12:

Predmet in št. delnih izpitovCena za delni izpit (1. do 3. opravljanje) v EURCena za delni izpit (4. do 6. opravljanje) v EUR
AKIS (VSŠ)14,1042,77
Informatika in statistika v športu21,1564,15
Fiziologija športa (KIN)21,1564,15
Psihologija21,1564,15
Medicina športa (KIN, ŠT)21,1564,15
Kondicijska priprava (KIN)7,0521,38
Kondicijska priprava (ŠT)14,1042,77
ŽMOG (ŠV, ŠT)21,1564,15
ŽMOG (KIN)14,1042,77
Planinstvo in nekatere dej. v naravi 114,1042,77
Didaktika športne vzgoje 1 (samo ŠV)21,1564,15
Sociologija športa (ŠV, ŠT)21,1564,15
Humanistični vidiki športa (ŠV, ŠT)14,1042,77

Opomba: v oklepaju, za nazivom predmeta, je navedeno na katerem programu velja navedena cena. Če je predmet z istim nazivom tudi na programu, ki ni naveden, zanj velja polna cena.

 

Prijavite se lahko:

  • osebno v referatu, od 10.00 – 12.00 ure;
  • prek e-pošte na referat@fsp.uni-lj.si (in ne na osebne e-naslove delavk v referatu!);
  • po faksu, št.: 01/52 078 03;
  •  z oddajo obrazca in dokazila o plačilu v nabiralnik pred referatom.

 

Kaj potrebujete za prijavo v vseh zgornjih primerih?

  • izpolnjen obrazec Prijava na izpit za osebe brez statusa oz. Prijava za komisijski izpit;
  • potrdilo o plačilu, kjer  mora biti v namenu naveden  popolni naziv predmeta, na katerega izpit se prijavljate in datum izpita. Če plačuje tretja oseba, mora namen vsebovati tudi ime in priimek študenta, za katerega se plačuje izpit.

 Priporočamo vam, da originalno potrdilo o plačilu izpita skrbno shranite, saj ga boste morda potrebovali pri prenosu plačila odjavljenega izpita na drugo prijavo.

 

Podatki za plačilo:

TRR: 01100-6030708477

Sklic: 00 100-1

 

Rok za prijavo na izpit:

Na izpit se lahko prijavite najkasneje 2 dni pred datumom izpita, do 12. ure (če pošiljate prijavo in dokazila po e-pošti ali faksu, morajo prispeti prav tako do 12. ure, da bo prijava tisti dan izvršena). Prijavo preverite v e-Študentu v dnevu, ko ste oddali prijavo,  do 14.00 ure. Če prijave ne prejmemo v referat do 12. ure, bo zavedena naslednji dan, če rok za prijavo na izpit takrat  še ne bo potekel. 

IZJEME: Če je izpit v ponedeljek ali torek, je zadnji dan za prijavo v petek, do 12h  - velja tudi za fax, mail in nabiralnik (tudi, če je fax/mail poslan v soboto ali nedeljo, ga v referatu preberemo šele v ponedeljek, ko je rok za prijavo izpita, ki je v ponedeljek ali torek, že pretečen).

 

Šesto  opravljanje izpita

Za šesto opravljanje izpita mora študent najprej oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve. V ta nemen izpolni obrazec Vloga za šesto opravljanje izpita in ga odda v nabiralnik pred referatom. Če Komisija na naslednji redni seji  vlogi ugodi, je postopek enak kot pri četrtem in petem opravljanju izpita oz. pri prijavi na izpit za študente brez statusa.

 

Uveljavljanje plačila odjavljenega izpitaNOVO!

  • Če želite uveljaviti plačilo izpita, od katerega ste se pravočasno odjavili, pri prijavi na nov  izpit, se morate za prijavo obvezno osebno oglasiti v referatu, z originalnim potrdilo o plačilu prvotnega izpita. Prenosi plačil so možni le znotraj tekočega študijskega leta.
  • Vračila plačil za odjavljene izpite so možna le po koncu jesenskega izpitnega obdobja, samo za izpite, odjavljene v tekočem študijskem letu. Tudi v tem primeru se morate osebno oglasiti v referatu z originalnim potrdilom o plačilu odjavljenega izpita.

 

V obeh primerih (prenos plačila na drugo prijavo in vračilo plačila) je potrebno originalno dokazilo o plačilu, ki ga bomo  upoštevali le v primeru, če vsebuje popolni naziv in datum izpita, ki ste ga plačali, in se nato od njega odjavili.

 

Navodila začnejo veljati z dnem objave na intranetu za študente, t.j. 15. 11. 2011.

Prehodno obdobje: študenti, ki ste se v lanskem študijskem letu odjavili od izpita in plačila niste prenesli na prijavo drugega izpita, lahko do 30. 11. 2011 uveljavljate vračilo denarja za odjavljen izpit iz preteklega študijskega leta (z originalnim potrdilom s popolnimi podatki o nazivu in datumu izpita). Kasneje to ne bo več mogoče.

 

Študentski referat