Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za bruce

datum: 04.10.2011

kategorija: obvestila za študente

nekaj začetnih napotkov...

... študentom 1. letnikov:

 

  • Dnevno spremljajte obvestila na intranetu, ki je glavna "oglasna deska fakultete", kar se študija tiče.
  • Uradne ure Študentskega referata so vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, razen če ni izjemoma drugače navedeno. O spremembah vas obvestimo na intranetu in spletu ter pred referatom. Prosimo vas, da se držite uradnih ur, sicer motite delo referata.
  • Na urnikih vidite tudi izbirne predmete, ki jih niste izbrali vi, ampak drugi študenti: Hodite le k predmetom, ki ste jih izbrali ob vpisu, in jih imate na predmetnikih v e-Študentu. Če kakšnega od teh predmetov na urniku ne vidite, pomeni, da se bo izvajal neslednji semester.
  • Urnik za zimski semester 2011/12 je objavljen na intranetu; kako poiskati urnik za svojo skupino (za vaje in predavanja), boste izvedeli na prvi uri vaj iz Informatike v športu. Do takrat imate urnike po skupinah objavljene na spletu FŠ in na oglasni deski pri recepciji.
  • Ko bodo študentske izkaznice izdelane, vas bomo obvestili, da jih boste prišli prevzet v referat. Zaenkrat še ne hodite ponje!
  • Indeksov v papirnati obliki ni, vse ocene in podatki o vašem študiju se zbirajo v sistemu e-Študent. Če opazite napake v vašem predmetniku in  kasneje v ocenah... se čimprej oglasite v referatu, da uredimo.
  • Zamenjava skupin ni možna, razen iz zelo utemeljenih razlogov.
  • Trenutno so oznake prostorov na fakulteti pomanjkljive oz. jih ni, zaradi prenove prostorov. V primeru, da ne veste "kako ali kam", vprašajte kolege iz višjih letnikov, ki jih srečate na hodniku, ali pridite vprašat nas. V tem času imamo sicer ogromno dela, zato boste včasih za kakšno informacijo, ki ne terja takojšnje obravnave,  morali priti kasneje ... Prosimo za razumevanje, kajti stvari se bodo počasi uredile in postale utečene.

Želimo vam uspešen študij in dobro počutje na fakulteti.

Študentski referat