Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Učbenik za angleščino

datum: 26.09.2011

kategorija: obvestila za študente

za 4. l. UNI (stari) in 1. letnik ŠT ter 3. letnik ŠV in KIN

 

Pri predmetu Tuj jezik – angleščina (4. letnik UNI) oz. Prvi tuji strokovni jezik – angleščina (bolonjski programi) bomo v študijskem letu 2011/12 delali po učbeniku z naslovom Insights into Sports English. Prosim, da si učbenik nabavite na CVUŠ-u.

 

doc. dr. Alenka Vrbinc