Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Cene izpitov v jesenskem izpitnem obdobju

datum: 26.08.2011

kategorija: obvestila za študente

glejte cenik za štud. leto 2010/11

Vsi študentje, ki morate plačati izpit (študenti brez statusa, komisijski izpiti) upoštevajte cene v ceniku za štud. leto 2010/11 - le ta velja do 30. septembra 2011.

Prvo, drugo, tretje opravljanje za osebe brez statusa - 41,40 €

Komisijsko opravljanje (četrto in vsako nadaljnje) izpita - 125,60 €

Cene za delne izpite najdete med obvestili na intranetu.

 

Veliko uspeha pri izpitih in lep pozdrav!

Študentski referat