Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ŽMOG - izpiti na visokošolskem in bolonjskih programih

datum: 23.08.2011

kategorija: obvestila za študente

Razlika v rokih

Na osnovi vaših vprašanj poudarjamo, da je zpit iz ŽMOG (za vse tri module) za študente bolonjskih programov Športna vzgoja, Športno treniranje in Kineziologija 26. 8. 2011 ob 13h (modul 1), ob 13.50 (modul 2) in ob 14.40 (modul 3).

Izpit iz ŽMOG za študente visokošolskega programa Športno treniranje pa je 2. 9. 2011ob 13h.

 

Lep pozdrav,

Študentski referat