Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Atletika 1

datum: 30.06.2011

kategorija: obvestila za študente

Prijava na izpit za študente, ki so izpit opravili s kolokviji

Vsi študenti, ki ste opravili teoretični izpit iz Atletike 1 na osnovi prvega in drugega kolokvija, se morate  obvezno prijaviti na julijski rok (5. ali 6. 7.), da vam bomo lahko vnesli ocene.

prof. dr. Milan Čoh