Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev splošnih izbirnih predmetov za 2011/12

datum: 04.05.2011

kategorija: obvestila za študente

Za vse študente 1. letnika ŠT in 2. letnika ŠV v 2010/11

 

Obvestilo vsem študentom 1. letnika ŠT in 2. letnika ŠV!

V četrtek, 12. maja 2011, ob 17. uri  bo v veliki predavalnici predstavitev splošnih izbirnih predmetov za študijsko leto 2011/12.

Študenti lahko v okviru prostih izbirnih predmetov (za skupaj 12 KT) izbirate med predmeti ostalih prvostopenjskih študijskih programov FŠ in prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov drugih fakultet UL.

Ker pri izbiri poljubnega predmeta največjo oviro ponavadi predstavlja prekrivanje urnikov, vam želimo na FŠ ponuditi več možnosti, ki bodo usklajene z vašim urnikom za študijsko leto 2011/12. Možnosti vam bomo predstavili na omenjeni predstavitvi v četrtek, 12. maja, nato se bo potrebno do petka, 3. junija, odločiti in napisati za katere splošne izbirne predmete, ki jih boste poslušali v naslednjem študijskem letu, ste se odločili.

Prijava do roka je obvezna in zavezujoča, ker nam predstavlja izhodišče za načrtovanje pedagoškega procesa in urnika v naslednjem študijskem letu.

 Vabljeni na predstavitev, na kateri boste imeli možnost pridobiti potrebne informacije v zvezi z vašo odločitvijo za proste izbirne predmete (za skupaj 12 KT).

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Stojan Burnik

in

Študentski referat