Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Udeležba na izrednih izpitnih rokih

datum: 13.04.2011

kategorija: obvestila za študente

ne opravičuje izostanka na predagoških obveznostih

Opozarjamo vas, da udeležba na izrednih izpitnih rokih ne opravičuje izostanka na vaših pedagoških obveznostih (predavanja, seminarji, vaje).

Izrednih izpitnih rokov se torej lahko udeležite, če (poleg vseh pogojev za pristop k izpitu) v času izpita nimate drugih pedagoških obveznosti.

 

Lep pozdrav!

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Stojan Burnik