Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izvlecek iz zapisnika 18. seje senata

datum: 09.03.2011

kategorija: obvestila za študente

Obravnava pritožb študentov

Izvleček iz zapisnika 18. redne seje Senata FŠ (2. marec 2011)