Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ALPSKO SMUČANJE - DODATNI TERMIN + U3/2 + U3/3

datum: 28.02.2011

kategorija: obvestila za študente

Vse študente, ki v okviru dodatenga termina tečajev alpskega smučanja na Pohorju (Areh) kandidirajo za naziv Učitelj 3. stopnje (U3/2), obveščamo, da morajo na tečaju od 9-16 marca seboj imeti tudi opremo za smučanje med vratci (ščitniki za kolena in palice za SL, čelado, ščitnike za ramena za VSL, po možnosti pa tudi smuči za SL in VSL). Temu delu sledi še tretji del U3/3, ki bo trajal od 16-18 marca (trening, tekmva VSL in izpit) in bo potekal skupaj z ZUTS Slovenije. O stroških in konkretnejšem poteku U3/3 boste obveščeni v naslednjih dneh.
Začetek tečaja je 9. marca z uvodnim predavanjem ob 18. uri v Hotelu Areh.
Vse finančne obveznosti morajo biti poravnane do 7. marca, sicer bomo sklepali, da tečaju ne boste prisostvovali.

Vse študente, ki v okviru dodatenga termina tečajev alpskega smučanja na Pohorju (Areh) kandidirajo za naziv Učitelj 3. stopnje (U3/2), obveščamo, da morajo na tečaju od 9-16 marca seboj imeti tudi opremo za smučanje med vratci (ščitniki za kolena in palice za SL, čelado, ščitnike za ramena za VSL, po možnosti pa tudi smuči za SL in VSL). Temu delu sledi še tretji del U3/3, ki bo trajal od 16-18 marca (trening, tekmva VSL in izpit) in bo potekal skupaj z ZUTS Slovenije. O stroških in konkretnejšem poteku U3/3 boste obveščeni v naslednjih dneh.
Začetek tečaja je 9. marca z uvodnim predavanjem ob 18. uri v Hotelu Areh.
Vse finančne obveznosti morajo biti poravnane do 7. marca, sicer bomo sklepali, da tečaju ne boste prisostvovali.