Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študenti brez statusa,

datum: 27.12.2010

kategorija: obvestila za študente

ki boste v poletnem semestru 2010/11 opravljali manjkajoče vaje/seminarje

Vse študente, ki boste v poletnem semestru študijskega leta 2010/11 opravljali manjkajoče vaje pozivamo, da se čimprej oglasite v referatu in dostavite potrdilo profesorja o številu manjkajočih ur. Hkrati vas bomo evidentirali za  prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je obvezno za vse študente, ki opravljajo praktične vaje in/ali pedagoško prakso.

Zaradi roka za prijavo v zavarovanje vas prosimo, da navedeno storite do konca zimskega semestra (21. 01. 2011), sicer opravljanje manjkajočih vaj v poletnem semestru ne bo mogoče.

Lep pozdrav,

Študentski referat