Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izsek iz zapisnika seje senata - pritožbe študentov na sklepe KŠZ

datum: 21.12.2010

kategorija: obvestila za študente

Objava sklepov

Izsek iz zapisnika 15. seje senata FŠ (8. 12. 2010)