Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Plačilo manjkajočih vaj/seminarjev

datum: 03.12.2010

kategorija: obvestila za študente

za pavzerje, absolvente in tiste, ki vaj/seminarjev nimajo več na programu tekočega letnika

Študenti (absolventi, brez statusa in vpisani v višji letnik z "dolgovi" za nazaj), ki ste v referatu oddali potrdilo učitelja o številu manjkajočih vaj, ste ali boste v kratkem prejeli račun za plačilo teh vaj. Potrdilo o plačilu pokažite učitelju pri katerem boste vaje opravljali, kar bo pomenilo, da ste upravičeni do udeležbe  na vajah.

Študenti brez statusa, ki imate še neopravljene vaje, ste prejeli še račun za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ostali ste ta prispevek že plačali ob vpisu.

 

Pojasnilo: Na računu je malo ponesrečeno navedeno "Nadaljevanje študija" gre pa za sorazmerni delež od postavke "Izvedba predmeta na dodiplomskem študiju".

 

Lep pozdrav,

Študentski referat