Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik 39. seje KŠZ, 8.11.2010

datum: 11.11.2010

kategorija: obvestila za študente

z obravnavanimi vlogami za status športnika/trenerja

Objavljamo zapisnik 39. seje KŠZ, z dne 8. 11. 2010, na kateri so bile med drugim obravnavane tudi vloge za dodelitev statusa športnika/trenerja.

Lep pozdrav!

Študentski referat FŠ