Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Osnove potapljanja na vdih

datum: 11.10.2010

kategorija: obvestila za študente

Osnovne informacije

Študente 1. letnika Kineziologije, ki ste v okviru prostih izbirnih predmetov (Izbirni predmet 8) izbrali Osnove potapljanja na vdih obveščamo, da  bo predmet izveden v maju (predavanja in del praktičnih vsebin v bazenu)  in juniju (praktične vsebine na morju). Stroške bivanja in organizacije krijete sami.

Študentski refrat