Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpisni stroški za absolventski staž

datum: 15.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo

Študenti, ki se v študijskem letu 2010/11 vpisujete v absolventski staž, lahko v primeru, da imate že opravljene vse praktične vaje, praktične izpite in pedagoško prakso, ob vpisu podpišete izjavo v kateri je navedeno, da ob vpisu ne boste plačali zavarovanja (ki je sicer obvezno za študente, ki opravljajo navedene aktivnosti) temveč le vpisnino, ki znaša 18,69 EUR.

Izjavo si v dveh izvodih natisnete tukaj, jo izpolnite ter podpišete  in jo, skupaj z vpisnim listom ter plačilom vpisnine, prinesete k vpisu.

Študenti, ki ste se že vpisali v ABS in plačali vpisnino in zavarovanje, čeprav imate že vse praktične obveznosti opravljene, prinesite v referat dve izpolnjeni izjavi, z dopisano številko osebnega računa in nazivom banke, kamor želite, da se vam znesek zavarovanja vrne.

Študentski referat