Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ponovni vpis - izredno

datum: 08.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo

Študenti izrednega študija, ki ste izpolnili pogoje za ponovni vpis, lahko ponavljate letnik izredno, če do sedaj še niste ponavljali ali bili vpisani na drugi fakulteti.

Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino v višini zneska za vse neopravljene obveznosti, pri čemer se upošteva postavka cenika "Izvedba predmeta z izpitom", ki zaša za študijsko leto 2009/10 314,55 EUR.

Kandidat za izredni ponovni vpis v referatu odda obrazec za ponovni vpis - izredno. Študentski referat mu vanj vpiše ceno ponovnega vpisa. Študent pri ponovnem izrednem vpisu priloži potrdilo o plačilu zneska, ki mu je bil določen.

Študentski referat