Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis ponovno v 3. l. VSŠ, ponovno v 4. l. UNI in v absolventski staž (VSŠ in UNI)

datum: 05.07.2010

kategorija: obvestila za študente

Od 7. do 23. julija 2010

Obvsetilo o vpisu