Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sprememba pri izpitnem roku 30.6. 2010!

datum: 02.06.2010

kategorija: obvestila za študente

Med. športa 1 (2. l. UNI), Med. športa 2 (4. l. UNI) in Med. rehabilitacija (2. l. VS)

Študente navedenih letnikov obveščamo, da bo izpitni rok za Med. šp. 1, Med. športa 2 in Med. rehabilitacijo dne 30. 06. ukinjen, nadomestni rok pa je razpisan za 30. 08. 2010. Prijave na 30. 06. tako niso več možne, že prijavljene študente na 30. 6. pa prosimo, da svoje prijave čimprej prenesete na drug ustrezen termin.

 

Možnosti so naslednje:

Med. športa 1 in Med. rehabilitacija: 15. 06., 30. 08. in 13. 09.

Med. športa 2: 11. 06., 30. 08. in 13. 09.

 

Študentski referat