Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

2. letnik UNI - Izbira smeri in izbirnega predmeta

datum: 26.03.2010

kategorija: obvestila za študente

1. obvestilo: Informacije

 V skladu z univerzitetnim študijskim programom Športna vzgoja, začenjamo v 2. letniku postopek vpisa smeri in izbirnega predmeta. V priponki so predstavljene možnosti izbora smeri in izbirnih predmetov na posamezni smeri.

Smeri in izbirni predmeti

 Vse potrebne informacije o vsebini in poteku študija v okviru  posameznega izbirnega predmeta lahko dobite v mesecu aprilu pri učiteljih izbirnih predmetov v času njihovih govorilnih ur, oziroma na morebitnih predstavitvah posameznih predmetov.

Na osnovi zbranih informacij se boste prek spletne prijavnice prijavili za izbrano smer in izbirni predmet Povezavo do spletne prijavnice vam bomo posredovali po 19. aprilu.

 

IZBIRO SMERI IN IZBIRNEGA PREDMETA JE POTREBNO PRIJAVITI NAJKASNEJE DO 21. MAJA 2010!

Izbiro morajo prijaviti tudi študenti, ki v tem študijskem letu nimajo statusa, a se nameravajo v štud. letu 2010/11 vpisati v 3. letnik.

Prosimo, da odločitev temeljito premislite, saj bodo vloge za  morebitne spremembe kasneje  lahko odobrene le s strani  Komisije za študijske zadeve.

 

Študentski referat                                                               Prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                                                Prof dr. Stojan Burnik