Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PREDSTAVITEV PROJEKTA DISERTACIJE

datum: 23.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Kandidat: ROBERT BEZJAK

Obveščamo Vas, da bo predstavitev projekta doktorske disertacije kandidata Roberta Bezjaka z naslovom " VPLIV GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO IN IZBRANE PSIHOLOŠKE VIDIKE ŠPORTNE VZGOJE" dne, 12.04.2010 ob 16.00 uri v sejni sobi Fakultete za šport.