Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za študente brez statusa 1

datum: 18.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Košarka 1

Študente brez statusa, ki se nameravate v naslednjem študijskem letu vpisati v 2. l. programa Športna vzgoja in obiskujete posebej organiziran pedagoški proces obveščamo, da se glede (ne)opravljenih obveznosti pri vajah predmeta Košarka 1 (v starem programu TM košarke) oglasite na govorilnih urah pri nosilcu predmeta dr. Dežmanu. Za vas bo za teoretični del izpita razpisan poseben izpitni rok, o katerem boste obveščeni.

Študentski referat