Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za izredne študente KIN, ŠV, ŠT in ŠR

datum: 15.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Vabilo na dodatna predavanja in vaje za pridobitev naziva Vaditelj plavanja

Vabimo vas, da se v soboto, 20. 03. 2010, ob 9.00 uri pridružite predavanjem in vajam na Licenčnem seminarju za vaditelje plavanja, ki ga organizirata ESS in Plavalna zveza Slovenije. Tistim, ki ste v zimskem semestru obiskovali predmet Plavanje 1 v okviru izrednega študija, manjka za pridobitev naziva Vaditelj plavanja še nekaj ur predavanj in vaj, ki se jih lahko udeležite na omenjenem licenčnem seminarju. Po udeležbi na dodatnih urah in opravljenem izpitu,boste lahko pridobili naziv Vaditelj plavanja. Predavanja bodo v veliki predavalnici, vaje pa kasneje v bazenu FŠ, zato s sabo prinesite kopalke in brisačo.

Svojo prisotnost  obvezno potrdite pri dr. Dorici Šajber.