Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vodne aktivnosti v naravi, FRATER 2010

datum: 03.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo:
- Študentom starega študijskega programa 2. letnika in tistim, ki predmeta še niste opravili,
- študentom novih študijskih programov, ki ste predmet izbrali.

Letos se bo predmet Vodne aktivnosti v naravi izvedel na otoku Veruda (Frater) pri Puli v štirih terminih:

  • od 3. avgusta do 9. avgusta
  • od 9. avgusta do 15. avgusta
  • od 16. avgusta do 22. avgusta
  • od 22. avgusta do 28. avgusta    

 

Za vsak termin je prostih 50 mest. Do 9.4.2010 se lahko na sezname (oglasna deska predmeta TM plavanje v 1. nadstropju nad bazenom) vpišete le študentje:

  • s priznanim statusom športnika za študijsko leto 2009/10. Podrobno si preglejte svoj program priprav in tekmovanj ter se pravočasno vpišite v ustrezno skupino. Na sezname vpišite tudi status, ki vam je priznan.
  • ki bi se morali predmeta udeležiti že v preteklih letih, pa zaradi različnih vzrokov tega niste opravili.
  • 1. letnika novih študijski programov, ki ste predmet izbrali.

 

Kdor se bo vpisal na sezname in ne bo izpolnjeval enega izmed zgoraj navedenih pogojev, bo s seznama izločen. Kasneje boste v termine razdeljeni še ostali študentje 2. letnika. Pri tem NE SPREJEMAMO nikakršnih pobud in prošenj za sestavo terminov. Takšna dejanja so predvsem netovariška do tistih, ki teh pobud ne dajejo.  

 

Študentje, ki ste lani bili na Fratru in programa zaradi različnih vzrokov (bolezen…) niste dokončali, se v sezname NE vpisujte. V mesecu maju se oglasite pri meni in mi sporočite, v katerem terminu boste program dokončali.    

 

ZELO POMEMBNO!!! Letos se bo predmet Vodne aktivnosti v naravi še zadnjič izvajal po starem. V novem študijskem programu se bo nekoliko spremenjen predmet Vodne aktivnosti v šolskem programu izvajal v 4. letniku. Torej podobnega predmeta po letošnji izvedbi verjetno dve leti ne bo! V izogib kasnejšim neprijetnostim pri napredovanju v višje letnike in zaključku študija na fakulteti poskrbite, da se boste letošnje izvedbe resnično udeležili. Svoje poletne aktivnosti si temu primerno organizirajte in pazite na svoje zdravje (bolezni, poškodbe…)!    

 

Lep pozdrav,  

dr. Venceslav Kapus, izr. prof.