Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

izpit Fiziologija športa - 2. skupina !

datum: 11.02.2010

kategorija: obvestila za študente

sprememba predavalnice

Ob 14.30 Fiziologija športa 1 (od R – Ž), Fiziologija športa 2 (vsi), Osnove fiziologije, Fiziologija športa VSŠ

V PREDAVALNICI C in D (in ne v VEP, kot je bilo javljeno prvotno)

 

doc.dr. M. Lasan