Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

POGOJI ZA PRIJAVO NA IZPIT

datum: 11.01.2010

kategorija: obvestila za študente

Sistem mi ob prijavi na izpit napiše: »Niso opravljene vse obveznosti, ki so predpogoj za izpit.«

Pogoji za uspešno prijavo na izpit so naslednji:

 

  • v prvih letnikih bolonjskih programov so pogoj za prijavo na izpit vpisane frekvence za vse razpisane obveznosti na predmetu (predavanja, seminarji, vaje);
  • v 2., 3. in 4. l. starega VS in UNI programa je pogoj za prijavo na izpit vpisana frekvenca za vaje in seminar, za predavanja pa ne.

 Po končanih obveznostih pri predmetih vam bodo profesorji v E-študent vnesli frekvence za opravljene obveznosti. Šele, ko bodo frekvence vnesene, se boste lahko prijavili na izpit. Če niste opravili vseh obveznosti ali če frekvence za opravljene obveznosti niso vnesene, se ne boste mogli prijaviti na izpit.

 

 

Študentski referat