Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

zagovor dipl. dela - GEC K.

datum: 21.12.2009

kategorija: obvestila za študente

 

ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA - ANALIZA IDEJNE ZASNOVE ŠPORTNOREKREACIJSKEGA PARKA ANKARAN

 

 

Obveščamo vas, da bo Karmen GEC  zagovarjala diplomsko delo v sredo  23. 12. 2009 ob  10 h  v  sejni sobi Fakultete za šport.