Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Iščemo merjence in merilce

datum: 13.10.2009

kategorija: obvestila za študente

V laboratoriju za kineziologijo iščemo merjence za raziskavo o mišični aktivaciji pri eksplozivnih kontrakcijah. Potreben bo enkraten obisk laboratorija. Kontakt: asis. Igor Štirn ali prof. Vojko Strojnik.

Aktivacija iste mišice pri različnih balističnih akcijah

 

Problem: ali se vzorec mišične aktivacije (kot površinski EMG) pri isti mišici razlikuje glede na njeno vlogo (enosklepna- večsklepna akcija)

 

·         Merjenci: 20 študentov FŠ, brez poškodb

·         Ciljna mišica: Vastus Lateralis

·         Protokol:

o             Kontrola vloga mišice

§         Enosklepno: izometrično (90°), koncentrično 90%+35% 1RM (štartni kot 90°)

§         Večsklepno (nožna preša): izometrično (90°), koncentrično 90%+35% 1RM

§         Večsklepno (skok iz počepa): štartni kot koleno 90°

§         Št. meritev/merjenec: 7 pogojev * 3 ponovitve = 21

o             Slučajno zaporedje, odmor vsaj 2 minuti med meritvijo

·         Meritve

o             EMG: Vastus Lateralis, Biceps Femoris

o             Evocirani potenciali: Mmax (stimulacija femoralnega in išiasnega živca)

o             Navor (pri izometrični akciji v kolenu),

o             Gibanje uteži (pri koncentrični akciji v kolenu)

o             Sila reakcije podlage (nožna preša in skok iz počepa)

·         Organizacija

o             Kineziološki laboratorij, izometrična kolenska upornica, koncentrična kolenska upornica, nožna preša, tenziometrijska plošča

o             Obremenitev posameznika okoli 90 min (priprava EMG, ogrevanje, meritve, zaključek)

o             Ogrevanje: izmenično stopanje na klopco 6 min, nato stopnjevane 3 ponovitve na nožni preši

 

Meritve bodo predvidoma izvedene konec oktobra in v začetku novembra.

 

Iščemo tudi 2 pomočnika za pomoč pri meritvah. Podatki meritev se lahko uporabijo tudi za diplomo.