Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za izbirne predmete na programu ŠPORTNO TRENIRANJE

datum: 06.10.2009

kategorija: obvestila za študente

Študenti morate v prvem semestru izbrati en šport s 4 KT in enega s 3 KT. Izbirate lahko med sledečimi športi:

  • Atletika 1 (4KT) - izvaja se 2. semester (1. letnik)
  • Gimnastika 1 (4KT) - izvaja se 1. semester (1. letnik)
  • Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode (4KT) - izvaja se 1. semester (1. letnik)
  • Košarka 1 (4 KT) - izvaja se 2. semester (1. letnik)
  • Teorija in metodika plavanja z izbranimi vodnimi aktivnostmi – Frater (3KT) - izvaja se 2. semester (2. letnik)
  • Teorija in metodika plesa - ženske (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)
  • Planinstvo – taborjenje (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)
  • Planinstvo – zimski del (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)

 

Vse študente študijskega programa Športno treniranje prosimo, da izpolnijo priloženi obrazec in ga oddajo v tajništvo prodekana za pedagoško delo v drugem nadstropju, najkasneje do petka, 9.10.2009.

Hkrati pa pozivamo študente, da se že v tem tednu priključijo na predavanja in vaje za tiste izbirne vsebine, ki že potekajo.