Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za izbirne predmete na programu KINEZIOLOGIJA

datum: 06.10.2009

kategorija: obvestila za študente

Športi 3

Študenti lahko izberejo enega od treh ponujenih športov (4 KT):

 • Atletika 1 (4KT) - izvaja se 2. semester (1. letnik)
 • Gimnastika 1 (4KT) - izvaja se 1. semester (1. letnik)
 • Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode (4KT) - izvaja se 1. semester (1. letnik)

 

 

Prosti izbirni predmeti (IZBIRNI PREDMET 8)

V obeh semestrih morate izbrati 9 KT. Izbirate lahko med predmeti drugih univerzitetnih dodiplomskih programih in ostalih dodiplomskih študijskih programih Fakultete za šport.

Na naši fakulteti lahko izberete iz starega in novega študijskega programa. Predlog možnih izbir na naši fakulteti je:

Bolonjski študij:

 • Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode (4KT) - izvaja se 1. semester
 • Košarka 1 (4KT) - izvaja se 2. semester
 • Gimnastika 1 (4KT) - izvaja se 1. semester
 • Atletika 1 (4KT) - izvaja se 2. semester

Stari program:

 • Planinstvo – taborjenje (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)
 • Planinstvo – zimski del (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)
 • Teorija in metodika plesa - ženske (3 KT) - izvaja se 2. semester (3. letnik)
 • Teorija in metodika plavanja z izbranimi vodnimi aktivnostmi – Frater (3KT) - izvaja se 2. semester (2. letnik)
 • Kineziterapija (5 KT) - izvaja se 1. semester (4. letnik)
 • Teorija vedenjskih in duševnih posebnosti (5 KT) - izvaja se 2. semester (4. letnik)
 • Medicina v športni rekreaciji (5KT) - izvaja se 2. semester (4. letnik)
 • Teorija in metodika rokometa (7KT) - izvaja se 1. in 2. semester (2. letnik)
 • Teorija in metodika športno-ritmične gimnastike – ženske (4 KT) - izvaja se 2. semester (2. letnik)

 

Vse študente študijskega programa Kineziologija prosimo, da izpolnijo priloženi obrazec in ga oddajo v tajništvo prodekana za pedagoško delo v drugem nadstropju, najkasneje do petka, 9.10.2009.

Hkrati pa pozivamo študente, da se že v tem tednu priključijo na predavanja in vaje za tiste izbirne vsebine, ki že potekajo.