Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ponovni vpis v prvi letnik

datum: 25.09.2009

kategorija: obvestila za študente

za študente, ki imajo pogoje za ponavljanje prvega letnika ali jim je bil ponovni vpis odobren na KŠZ.

Vpis študentov v prvi letnik  novega Univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja - ponovno, bo v sredo, 30. 09. 2009, ob 13.00 uri v predavalnici C.

Študenti, ki so bili nazadnje vpisani redno, lahko ponavljajo letnik redno, izredni študenti pa ponavljajo izredno - s plačilom šolnine v višini zneska za vse neopravljene obveznosti, pri čemer se upošteva postavka tarifnega dela cenika "Izvedba predmeta z izpitom".

Prodekan

Prof. dr. Stojan Burnik


Ljubljana, 25. 09. 2009