Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Rok za oddajo pritožb na sklepe KŠZ

datum: 25.09.2009

kategorija: obvestila za študente

Objavljamo popravek sklepa KŠZ glede roka za oddajo pritožb za Senat FŠ.

V skladu z 281. čl. Statuta UL se upošteva rok za vložitev pritožbe zoper sklep KŠZ in sicer je rok za oddajo pritožb 8 dni od objave sklepov, t. j. do srede, 30. 09. 2009 do 12.00 ure.

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Stojan Burnik