Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Okolju prijazne storitve čiščenja UL FŠ

datum: 29.04.2021

kategorija: novice

JAVNO NAROČILO

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo za izbiro izvajalca: »Okolju prijazne storitve čiščenja UL FŠ«.

Predmet naročila so okolju prijazne storitve čiščenja nepremičnine UL FŠ z dobavo okoljsko manj obremenjujočih čistil in sanitarno higienskega materiala za obdobje 48 mesecev. Predmet naročila so tudi storitve razkuževanja z dobavo razkužil.

Ponudnik mora svojo ponudbo oddati na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletnem naslovu. Ponudbe morajo biti do roka za oddajo ponudb, ki je 31. 5. 2021 do 10:00 ure, predložene v informacijski sistem e-JN.

 

Navodila ponudnikom.pdf

Navodila ponudnikom.docx

FŠ SEZNAM PROSTOROV.pdf

NAČRT FŠ.pdf

Povprečna letna poraba čistil in papirnatih proizvodov.pdf

PROSTORI FŠ s kvadraturami za JN Čiščenje.xlsx

Tehnične specifikacije.pdf

ESPD - čiščenje.xml