Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis na magistrski študij Managementa v športu

datum: 10.09.2020

kategorija: novice

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu?

Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga je Eduniversal v letu 2019 razglasil za 5. najboljši program športnega managementa na svetu. Program že od leta 2007 skupaj izvajata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani!

Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi (ne nujno samo v športnih organizacijah, pač pa tudi širše v poslovni praksi).

Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obiščite spletno stran http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/management_v_sportu, če imate dodatna vprašanja, pa nas pokličite: z vsebinski vprašanji (npr. o vsebini predmetov, izvajalcih itd.) se lahko obrnete na vodjo programa, prof. dr. Tomaža Čaterja (tomaz.cater@ef.uni-lj.si; 01 5892 521), s splošnimi vprašanji (kot so podatki o poteku vpisa, šolnini, trajanju študija itd.) pa se lahko obrnete na skrbnico programa v Službi za študijske zadeve, ga. Tanjo Osredkar (tanja.osredkar@ef.uni-lj.si; 01 5892 419).

Ne razmišljajte predolgo in se čim prej prijavite na magistrski študij Management v športu. Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ (rok za to je torek, 15.9.2020), natisnjeno prijavo in zahtevane priloge k prijavi pa morate oddati tudi na Ekonomski fakulteti, Službi za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana (rok za to pa je sreda, 16.9.2020, do 12:00 ure). Več navodil za prijavo in časovnih rokih najdete na spletni strani http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/prijava_in_vpis.

Vljudno vabljeni, da svoja znanja in spretnosti oplemenitite na enem najboljših programov športnega managementa na svetu!