Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vadba v hipoksiji in oksidativni stres

datum: 05.05.2020

kategorija: novice

V majski številki revije Redox Biology (IF 7.8) je objavljen članek z naslovom »Effect of pre-term birth on oxidative stress responses to normoxic and hypoxic exercise«.

Članek opisuje raziskavo izvedeno pod mentorstvom prof. Vincenta Pialoux-a (Uni Lyon) in izr. prof. dr. Tadeja Debevca (FŠ UL) v sodelovanju z mednarodno skupino raziskovalcev z Univerz v Lyonu, Lozani in Ljubljani. Cilj je bil ugotoviti učinek vadbe v hipoksiji (simulirani višini) in normoksiji pri predčasno rojenih posameznikih na markerje oksidativnega stresa.

Rezultati so pokazali, da imajo predčasno rojeni posamezniki rahlo zmanjšan odziv markerjev oksidativnega stresa in antioksidantne kapacitete na hipoksično vadbo kot donošeni posamezniki. Funkcionalne posledice teh razlik, predvsem z vidika sposobnosti in varnosti dolgoročne aklimatizacije na hipoksijo, niso čisto jasne in bodo tema prihajajočih raziskav v okviru novega PreAlti projekta, ki ga sofinancirata Slovenska raziskovalna agencija in Švicarska Znanstvena fundacija